Kierownik Bogatynia, projekty i instalacje elektryczne Bogatynia - PHU VALOR

504 704 274, 504 997 420   biuro@phuvalor.pl

Title
Przejdź do treści

PHU VALOR - zajmujemy się:

- pełnieniem funkcji kierownika budowy
- pełnieniem funkcji kierownika robót
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego

Kierownik budowy Bogatynia
Wykwalifikowany personel posiada uprawnienia:

w branży elektrycznej:
›› Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
›› Uprawnienia / Kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu specjalności technicznej  elektrycznej w zakładach górniczych odkrywkowych
›› Uprawnienia SEP E-1, D-1 oraz pomiarowe bez ograniczeń


w branży konstrukcyjno-budowlanej
›› Uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
›› Uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej do projektowania w ograniczonym zakresie
›› Uprawnienia / Kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności technicznej budowlanej


uprawnienia górnicze Turów
uprawnienia górnicze Bogatynia
POSIADANE UPRAWNIENIA „GÓRNICZE” POZWALAJĄ PROWADZIĆ INWESTYCJE
NA TERENIE ZAKŁADU GÓRNICZEGO KWB TURÓW

Wykonujemy również kompleksowo adaptacje projektów w budownictwie indywidualnym oraz projekty branży elektrycznej (zarówno skomplikowanych instalacji przemysłowych jak i przyłącza oraz indywidualne projekty instalacji elektrycznych w budownictwie indywidualnym).


Kierownik Bogatynia


Na kierowniku budowy ciąży pełna odpowiedzialność za realizację robót oraz zdarzenia, które podczas budowy mogą zaistnieć. Prawo bardzo szczegółowo określa zadania, jakie leżą po jego stronie. Funkcję kierownika budowy może spełniać tylko i wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik budowy nie może samodzielnie decydować o wprowadzeniu zmian do projektu, ale ma prawo wnioskować do inwestora o ich dokonanie. Może również ustosunkować się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy.

Kto może być kierownikiem, kto inspektorem nadzoru ?

Zarówno kierownikiem budowy, jak i inspektorem nadzoru inwestorskiego może być tylko osoba z uprawnieniami wykonawczymi (są jeszcze uprawnienia projektowe). Dawniej otrzymywało się je po udokumentowanej praktyce, obecnie trzeba jeszcze zdać egzamin.

Projekty elektryczne Bogatynia


Sporządzamy dokumentację projektową, projekt koncepcyjny oraz prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektrotechnicznych. Dla opracowywanej dokumentacji oferujemy przygotowanie kosztorysów oraz specyfikacji wykonania robót.

Instalacje elektryczne Bogatynia


Projektujemy instalacje elektryczne dla inwestrów indywidualnych,firm budowlanych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i dużych firm produkcyjnych.

TAGI:
Kierownik Bogatynia , Nadzór Turów , Uprawnienia górnicze Bogatynia, Uprawnienia górnicze Turów, Projekty elektryczne Bogatynia, Instalacje elektryczne Bogatynia


PHU VALOR
Projekty i instalacje Bogatynia, nadzór Turów. Uprawnienia górnicze Turów-Bogatynia
Wróć do spisu treści